työpaja Tilinpäätöstyöpaja –mallissa lähtökohtana on yhtiön viimeisimmät tilinpäätökset. Niistä haetaan tietoja ja lukuja, jotka ovat tärkeitä yrityksen kehittämisen kannalta. Työpajan avulla seurataan lukujen kehittymistä ja toimenpiteitä niiden takana, sekä päätetään korjaavista toimenpiteistä. Tilinpäätöstyöpaja järjestetään muutaman kerran tilikaudessa asiakkaan tarpeen mukaan.


Asiakkaamme edustavat monia eri toimialoja rakennusliikkeistä sosiaalialan palveluyksiköihin. Yritysmuodot vaihtelevat osakeyhtiöistä yhdistyksiin ja säätiöihin.