Yrityksen talous ja liiketoiminta kuntoon – lyhyt oppimäärä, osa 2

Edellisessä blogissa käsittelimme yrityksen talouden seurantaa, raportointia ja budjetointia. Tällä viikolla siirrymme liiketoiminnan käytännönläheisempiin aiheisiin; arjen sujuvuuteen, kulujen hallintaan, myynnin kehittämiseen ja rahoitukseen. Viime viikon blogipostauksen pääset lukemaan täältä.

Myynti ja kannattavuus

Yrityksen kasvun, kehittymisen ja ylipäätään olemassaolon edellytys on myynti. Ilman myyntiä kassa kuivuu nopeasti ja lopulta yritys kuolee. Myynnin kasvattaminen on myös erinomainen keino parantaa kannattavuutta; yrityksen tulosta voi kasvattaa joko menoja leikkaamalla tai myyntiä kasvattamalla. Menojen leikkaamisessa tulee kuitenkin nopeasti raja vastaan ja nollakuluilla ei yksikään yritys pyöri. Tämän vuoksi kannattaakin panostaa myyntiin ja miettiä, mistä yritys voisi saada uusia asiakkaita? Voisiko nykyisille asiakkaille tarjota uusia lisäpalveluja? Lisäksi kannattaa pohtia myös tarjoamiesi tuotteiden ja palveluiden kannattavuutta: keskity myymään niitä tuotteita ja palveluita, joilla on suurin kysyntä sekä panosta asiakkaisiin, jotka ovat sinun yrityksellesi kannattavimpia.

Myynnin johtamisessa on 3 tärkeää asiaa, jotka kannattaa miettiä kuntoon:

 1. Määrä: Kaikki myynnissä lähtee määrästä. Mitä enemmät kontaktoit potentiaalisia asiakkaita, sitä enemmän saat myyntiä. Paljon soittoja tai muita kontakteja tarkoittaa yleensä paljon asiakaskohtaamisia. Ennen pitkää paljon kohtaamisia tarkoittaa paljon tarjouksia ja lähes aina enemmän tehtyjä tarjouksia tuottaa enemmän myyntiä kuin vähemmän tarjouksia. 
 2. Laatu: Myyjissä on eroja; toinen on huippumyyjä syntyessään, toisille myynti on vaikeampaa. Myynnissä voi kuitenkin kehittyä. Yksikään myyjä ei voita jokaista tarjouskilpailua, mutta harjoitus tekee mestarin. Omia myyntitaitojaan kannattaa aktiivisesti kehittää, sillä hyvä myyjä saa samalla työmäärällä merkittävästi enemmän tulosta aikaan. Myyntitaidot, eli myynnin laatu, voi kehittyä vain harjoituksen kautta ja paremmaksi myyjäksi tullaan vain myymällä. Tämän vuoksi määrä on tärkeää myös laadun kehittämisen näkökulmasta.
 3. Suunta: Mihin keskityt ja mihin käytät eniten aikaasi? Millaisiin asiakkaisiin olet yhteydessä? Tunnistatko ne asiakasryhmät, jotka ovat kaikkein kannattavimmat ja jotka ostavat sinulta eniten? Kohdenna myyntiponnistelusi siihen kohderyhmään, joka tuo nopeimmin, eniten ja kannattavimmin kauppaa. 

Arki helpoksi

Huolehdi, että sinulla on käytössäsi arkea helpottavat ratkaisut. Usein yrityksissä tyydytään hoitamaan asioita excelillä tai paperilla, koska halutaan säästää tai ei tiedetä paremmasta. Tämä toimintamalli kuitenkin usein maksaa työaikana monin verroin enemmän kuin tehokkaat järjestelmät. Esimerkiksi muutaman kympin kuukausimaksulla saat käyttöösi yrityksen taloudenhallintaan ohjelmistoja, joilla saat automatisoitua monia asioita. Modernin ohjelmiston avulla saat muun muassa huolehdittua kassan riittävyydestä, automatisoitua laskujen käsittelyä ja seurattua yrityksen talouden tilannetta sekä kehitystä reaaliajassa.

Arjen sujuvuuteen vaikuttaa myös paljon yrityksen kulukuri. Yrityksen kuluja on toki hyvä tarkastella kriittisesti ja turhasta ei kannata maksaa. Samalla on kuitenkin hyvä tiedostaa myös se, että yrittäjän oma aika ei ole ilmaista. Kulujen minimoinnissa sorrutaan usein siihen, että yrittäjä ottaa itse hoitaakseen tehtäviä, joihin kulutettu aika on sitten jostakin muusta pois. Usein nämä tehtävät, esimerkiksi yrityksen toimitilojen siivous, tekevät yrittäjän omasta arjesta hankalampaa ja samalla on käytetty yrittäjän arvokasta aikaa, jonka olisi voinut käyttää joko myyntiin, asiakastyöhön tai liiketoiminnan kehittämiseen.

Olisiko yrityksen roskakorien tyhjentämiseen käytetyn ajan voinut käyttää myyntityöhön ja saada yritykselle uusia asiakkaita ja lisää myyntiä sen sijaan, että säästi muutaman kympin tyhjentämällä itse ne roskikset? Yrittäjän myyntiin käyttämän tunnin arvo voi olla uusi iso vuosisopimus. Siivouksen käytetyn ajan sen sijaan, no, tyhjät roskikset toimistolla.

Rahoitus kuntoon

Yksikään yritys ei toimi ilman rahaa. Tämän vuoksi yrityksen rahoitus on hyvä miettiä huolella. Rahoittajien kanssa neuvotteluun on hyvä valmistautua huolellisesti ja varmistua, että käytössä on kaikki tarvittavat keinot rahoituksen hankintaan; investointien rahoitukseen on eri työkalut kuin kassavajeen paikkaamiseen. Kaikkea tarvittavaa rahoitusta ei välttämättä tarvitse lainata tai sijoittaa itse; investointeihin ja yritystoiminnan kehittämiseen on myös olemassa erilaisia tukia ja nämäkin mahdollisuudet kannattaa selvittää osaavan kumppanin kanssa.

Rahoituksen hankinnassa on myös olennaista, että yrityksen taloutta on hoidettu huolellisesti ja saatavilla on koko ajan ajantasainen raportointi yrityksen tilanteesta.

Me autamme sinua mielellämme kaikkien edellä mainittujen asioiden kehittämisessä. Ota rohkeasti meihin yhteyttä, mietitään yhdessä ratkaisuja sinun liiketoimintaasi ja talouteesi.

Yrityksen talous ja liiketoiminta kuntoon – lyhyt oppimäärä, osa 1

Yrityksen talouden ja liiketoiminnan hallinta on lopulta hyvin yksinkertaista. Me tilitoimistossa kuitenkin törmäämme usein tilanteisiin, joissa yrityksen talous on tavalla tai toisella solmussa. Tässä kaksiosaisessa blogisarjassa käsittelemme liiketoiminnan ja yrityksen talouden perusasioita. Seuraavien asioiden avulla saat yrityksesi talouden tikkiin ja varmistat liiketoiminnan sujuvuuden.

Tämän viikon aiheina ovat suunnittelu, budjetointi, raportointi ja seuranta. Ensi viikon blogissa käsittelemme arjen sujuvuutta ja kulujen hallintaa, myynnin kehittämistä ja rahoitusta.

Suunnittelu ja budjetointi

Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa sekä yrityksen talouden että liiketoiminnan osalta.

Kaksi tärkeintä työkalua suunnittelussa ovat liiketoimintasuunnitelma ja budjetti. Liiketoimintasuunnitelmassa on pohdittu yrityksen tavoite ja keinot sen saavuttamiseen: mitä tuotetta myyt, mistä saat asiakkaita, miten markkinoit ja myyt? Miten yritystoiminta rahoitetaan, ketkä ovat asiakkaasi ja ketkä tärkeimmät kilpailijasi? Vastaukset näihin kysymyksiin puetaan sitten budjetin muodossa numeroiksi; budjetissa kuvataan numeroina oletettu tuleva myynti sekä odotettavissa olevat kulut. Budjetteja ja laskelmia on hyvä laatia useampia: on hyvä laskea auki, mikä on minimitaso, jolla yritys on kannattava. Minkä verran on saatava myyntiä, jotta pakolliset kulut tulevat katetuksi? Toisaalta on hyvä pohtia laskelmia myös siitä näkökulmasta, paljonko sinä haluat yritystoiminnallasi tienata. Kun tiedät, kuinka paljon haluat itse tienata, voit laskea millaista liikevaihtoa se edellyttää ja pohtia, mitä voisit tehdä päästäksesi tälle tasolle. Myynnin kasvattamisesta ja liikevaihdon kasvattamisesta voit lukea lisää ensi viikolla blogin 2. osassa.

Raportointi ja seuranta

Modernilla taloushallinnon järjestelmällä seuraat yrityksen lukuja reaaliaikaisesti. Tärkeimmät pk-yrityksen raportit ovat kassavirtaennuste, tuloslaskelma ja tase, joista selviää yrityksen talouden tilanne ja tarkemmin lukujen taakse pureutumalla usein löytyy myös keinot yrityksen kannattavuuden kehittämiseen.

Siinä missä tuloslaskelma ja tase katsovat yrityksen historiaa, kassavirtaennusteen avulla seurataan tulevia rahavirtoja. Suurella osalla yrityksistä on jossain vaiheessa elinkaartaan ongelmia kassan riittävyyden kanssa. Tämän vuoksi kassavirtaa kannattaa seurata, jotta voit reagoida mahdollisiin ongelmiin ajoissa. Väliaikaisen kassavajeen rahoittamiseen löytyy monenlaisia keinoja, ja mitä aiemmin havaitset mahdolliset ongelmat kassan riittävyydessä, sitä enemmän sinulla on vaihtoehtoja ja aikaa asian ratkaisemiseksi.

Myös yrityksen kannattavuus on olennainen mittari: kannattavuutta seurataan usein vain tuloslaskelmalta, sillä viime kädessä viimeiselle riville jäävä summa kuvaa hyvin yrityksen tuloksentekokykyä kokonaisuutena. Pelkkää tuloslaskelmaa tuijottamalla on kuitenkin vaikeaa kehittää kannattavuutta. Yrittäjän on olennaista tietää, mitkä tuotteet, asiakkaat tai toimipisteet ovat kannattavimpia ja mitkä taas tuottavat tappiota. Tämän vuoksi pelkkä tuloslaskelma ei riitä, vaan on syytä rakentaa raportointi, jolla voit seurata tarkemmin yrityksen eri toimipisteitä, tuoteryhmiä tai asiakasryhmiä. Erityisesti kasvuvaiheessa olevien yritysten on tärkeää huolehtia siitä, että kasvu on kannattavaa.

Mitä paremmin talouden raportointi ja seuranta on hoidettu, sen helpompaa on tehdä yrityksen kannattavuutta kehittäviä päätöksiä.

Tase on raportti, jonka moni yrittäjä jättää lukematta. Tase on kuitenkin aivan yhtä olennainen raportti kuin tuloslaskelmakin ja jos taseesta pitäisi nimetä yksi luku, jonka kehitystä yrittäjän kannattaa seurata, se olisi oma pääoma. Oma pääoma on se, mitä jää jäljelle, kun yrityksen varoista vähennetään velat. Erityisesti yrityksen rahoittajat ovat kiinnostuneet oman pääoman määrästä, sillä oman pääoman suhde taseen loppusummaan kuvaa hyvin yrityksen vakavaraisuutta. Yleisesti ottaen oman pääoman tulisi olla vähintään 30-35 % taseen loppusummasta, jotta yrityksen omavaraisuusastetta voitaisiin pitää hyvänä. Toinen tärkeä mittari taseessa on maksuvalmius, mikä rahojen ja nopeasti rahaksi muutettavissa olevien varojen suhde lyhytaikaisiin velkoihin.

Jos suunnittelu, budjetointi tai raportointi mietityttävät, olethan rohkeasti yhteydessä? Autamme sinua mielellämme kaikissa yritystoiminnan tai yrityksen taloushallinnon kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ensi viikon blogissa jatkamme liiketoiminnan lyhyttä oppimäärää muun muassa myyntiin liittyvillä aiheilla.

Jos  voimme auttaa sinua jollakin tavalla yritystoimintasi ja taloutesi kehittämiseen liittyen, otathan rohkeasti yhteyttä?

Miten saada rahat osakeyhtiön tililtä yrittäjän taskuun mahdollisimman pienin veroseuraamuksin?

Otsikon kysymys on varmasti pohdituttanut jokaista yrittäjää. Kerron tässä blogissa perusperiaatteet ja nyrkkisäännöt verotuksen minimoimiseksi ja yrittäjän näppiin jäävän rahan maksimoimiseksi. Jos verotusta ei suunnittele, voi päätyä maksamaan verottajalle liikaa ja saada itselleen vähemmän kuin olisi verosuunnittelun avulla ollut mahdollista; muutamien vuosien tähtäimellä ero yrittäjän veroprosentissa voi olla kymmeniä prosenttiyksiköitä. Siksi suunnittelu kannattaa. Me autamme mielellämme suunnittelussa ja suunnitelmien toteutuksessa.

Tässä jutussa keskitytään osakeyhtiön osakkaan verotukseen. Jos yhtiömuotosi ei ole Oy, voit lukea yritysmuodon valintaan liittyvän kirjoituksen täältä.

Osakeyhtiö on yrittäjän verotuksen kannalta edullinen vaihtoehto silloin kun:

 • yrittäjän ei ole tarvetta nostaa yhtiön koko tulosta omaan talouteensa, vaan yhtiöön kertyy vuosittain säästöjä ja osingonjaon pohjana oleva nettovarallisuus kasvaa
 • Edellä oleva edellyttää luonnollisesti, että toiminta on niin hyvin kannattavaa, että tulos riittää sekä yrittäjän palkkaan että nettovarallisuuden kasvuun
 • Yhtiössä on hyvä nettovarallisuus tai se tulee kehittymään hyväksi jatkossa

Osakeyhtiössä työskentelevä yrittäjä voi nostaa varoja yhtiöstä ulos käytännössä joko palkkana tai osinkona. Lisäksi yhtiöstä on mahdollista nostaa esim. vuokraa osakkaan yhtiön käyttöön luovuttamasta toimitilasta. Yhtiö voi maksaa osakkaalle korkoa, mikäli osakas on lainannut yhtiölle rahaa. Muu kuin edellä kuvattu ilman liiketaloudellista perustetta tapahtuva varojenjako yhtiöstä on osakeyhtiölain vastaista.

Verotuksen optimoimiseksi osakeyhtiötä tulee ajatella säästöporsaana, jota pitää vuosittain ruokkia, jotta se lihoo ja paisuu ja mahdollistaa jatkossa paremmat tuotot omistajalleen. Oy-yrittäjän verotuksen optimointi on kärsivällisen ihmisen hommaa, pikavoittoja tässä ei ole olemassa.

Alla kuvattu esimerkki avaa edellisen ajatuksen ja antaa nyrkkisäännöt yrittäjän verojen optimoimiseksi. Esimerkissä on oletettu seuraavat asiat:

– Yhtiöllä on yksi osakas, joka työskentelee yhtiössä

– lähtötilanteessa nettovarallisuus on 100.000 euroa

– Yhtiön tulos on vuosittain 150.000 euroa

– Yrittäjä tarvitsee omaan talouteensa nettorahaa vähintään 3.000 euroa kuukaudessa

– Yrittäjä asuu Kouvolassa ja maksaa myös kirkollisveroa

Vuosi 1Vuosi 2Vuosi 3Vuosi 4Vuosi 5
Nettovarallisuus alussa100 000189 600288 000395 200509 600
Tulos ennen palkkaa ja veroja150 000150 000150 000150 000150 000
Yrittäjän vuosipalkka38 00027 00016 0007 0000
Oy:n tulos ennen veroja112 000123 000134 000143 000150 000
Oy:n verot 20 %22 40024 60026 80028 60030 000
Oy:n nettotulos89 60098 400107 200114 400120 000
Oy:n nettovarat vuoden lopussa189 600288 000395 200509 600629 600
Huojennettu osinko 8 %8 00015 16823 04031 61640 768
Yrittäjän verot palkasta9 2594 8031 3216950
Yrittäjän verot osingosta6001 1381 7282 3713 058
Yrittäjän verot yht9 8595 9403 0493 0663 058
Yrittäjän tulot yhteensä46 00042 16839 04038 61640 768
Yrittäjän veroprosentti21 %14 %8 %8 %8 %
Yrittäjän nettotulot36 14136 22835 99135 55037 710
Yhtiön ja yrittäjän verot yht32 25930 54029 84931 66633 058

Taulukosta voidaan päätellä, että Oy-yrittäjän säästäväisyys todellakin kannattaa! Jos nettotulot malttaa ja pystyy pitämään 3.000 eur / kk tasolla, on yrittäjän oma veroprosentti esimerkissä vuoden 5 kohdalla vaivaiset 8 %. Veroprosentilla n. 22 % yrittäjä saisi vuonna 5 käteensä noin 62.000 euroa, josta bruttopalkan osuus olisi 30.000 euroa ja huojennetun osingon bruttomäärä 40.768 euroa.

Ota yhteyttä heti ja laaditaan yhdessä juuri Sinun tilanteeseesi sopiva suunnitelma. Me teemme päivittäin yrittäjien veroja pienentäviä supersankaritekoja. Katsotaan yhdessä millä keinoin saisimme Sinulle enemmän ja verottajalle vähemmän.

Janne Virtanen, KHT, JHT

Hallituksen puheenjohtaja

040 558 4109

janne.virtanen@dextella.fi

Mikä yhtiömuoto sopii juuri minun yritystoimintaani?

Yhtiömuodon valinnalla on merkittäviä vaikutuksia yrittäjän verotukseen ja riskiin. Kannattaa pohtia huolella, mikä yhtiömuoto sopii parhaiten juuri sinun liiketoimintaasi. Asian pohtimisessa on hyvä kysyä neuvoa asiantuntijalta; me olemme sellainen ja autamme mielellämme.

Seuraavassa on kuvattu eri yhtiömuotojen perusasiat ja pohdittu sitä, millaiseen yritystoimintaan mikäkin yritysmuoto voisi olla sopiva. Jokainen yrittäjä on kuitenkin yksilö ja jokaisen yritystoiminnassa on omat erikoislaatuiset piirteensä. Tämän vuoksi yleispätevien sääntöjen luominen yritysmuodon valinnassa on käytännössä mahdotonta ja jokainen tapaus tulisi pohtia huolella eri näkökulmiltaan.

Toiminimi

Toiminimi soveltuu pienehköön, kohtalaisen matalan riskin liiketoimintaan, joka ei tarvitse suuria investointeja. Toiminimessä riskiä ei ole rajoitettu – yrittäjä vastaa aina myös henkilökohtaisesti täysin toiminimensä tekemistä taloudellisista sitoumuksista. Toiminimellä yritystoimintaa harjoittava yrittäjä vastaa myös toiminimen veroista henkilökohtaisesti ja toiminimen kirjanpidon osoittama verotettava tulos siirtyy yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen verottavaksi. Toiminimi on myös sellaisen yrittäjän valinta, jonka on vaikea pitää firman ja omia rahoja eri asioina.

Toiminimi muuttuu yleensä kannattamattomaksi vaihtoehdoksi viimeistään liiketoiminnan kasvaessa joko riskeiltään tai volyymiltään tietyn rajan yli. Toiminnan laajentuminen aiheuttaa tässä yritysmuodossa ainakin seuraavat haasteet:

 • Riskien kasvaessa rajoitetun vastuun yhtiö alkaa tuntua yöunien laadun kannalta houkuttelevalta vaihtoehdolta (käytännössä osakeyhtiö)
 • Toiminnan laajentuminen (kannattavasti) aiheuttaa toiminimen muuttumisen verotuksellisesti epäedulliseksi. Matalan nettovarallisuuden toiminimi verotetaan yrittäjän ansiotulona ja korkeankin nettovarallisuuden tmi lähes kokonaan ansiotulona. Suomen verotuksen progressio pitää huolen siitä, että raja toiminnan kasvattamiselle tällä yritysmuodolla tulee hyvin äkkiä vastaan.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiössä (Ky) on paljon samaa kuin toiminimessä. Suurin ero toiminimeen verrattuna on se, että Ky:ssä täytyy olla yrittäjän (vastuunalainen yhtiömies) lisäksi aina vähintään yksi sijoittaja (äänetön yhtiömies). Vastuunalaisia yhtiömiehiä voi olla Ky:ssä useampia.

Ky:n vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat Ky:n velvoitteista henkilökohtaisesti kuten toiminimessäkin. Myös verotus on toiminimen verotuksen kaltainen: vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat Ky:n veroista henkilökohtaisesti.

Ky soveltuu toiminimen tavoin pieneen liiketoimintaan. Riskin kannalta pohdinta on vastaava kuin toiminimenkin osalta, riskien kasvaessa voi osakeyhtiö olla järkevämpi vaihtoehto. Verotuksen kannalta Ky:llä on mahdollista pyörittää järkevästi myös laajempaa yritystoimintaa, jos tulos ja siitä koituvat verot jakautuvat useammalle vastuunalaiselle yhtiömiehelle ja kunkin yhtiömiehen verotus pysyttelee järkevyyden rajoissa.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on samankaltainen kuin Ky, mutta sillä poikkeuksella, että äänettömiä yhtiömiehiä ei ole. Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä ja kaikilla yhtiömiehillä on oikeus hoitaa yhtiön asioita itsenäisesti. Tämä sisältää vaaran paikan ja yhtiömuoto soveltuukin vain sellaisiin tapauksiin, joissa yhtiömiesten välillä vallitsee 100 % luottamus. Tässäkin tilanteessa kehottaisin tunnistamaan vaaran ja harkitsemaan vakavasti toista yritysmuotoa. Vaikka yritystoimintaa aloittaessa sävel olisikin harmonisen yhteinen, voi se myöhemmin kääntyä riitasoinnuiksi ja avoimen yhtiön kanssa ollaankin sitten varsin syvien ongelmien äärellä.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö soveltuu yritysmuotona käytännössä kaikille. Osakeyhtiön perustaminen ja hallinnointi ei ole yhtään niin raskasta kuin monesti annetaan ymmärtää. Nykyisin osakeyhtiön perustaminen ei vaadi osakepääomaa ja perustamisprosessi on varsin kevyt. Toisin kuin yllä kuvatuissa yhtiömuodoissa, on osakeyhtiöllä yritystoimintaa harjoitettaessa olennaisen tärkeää ymmärtää se tosiasia, että firman pankkitilillä olevat varat ovat firman varoja, eivät yrittäjän itsensä.

Osakeyhtiöstä puuttuu henkilökohtainen vastuu. Oy:n yrittäjä ei ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön veloista tai muista vastuista, ellei sitten ole antanut yhtiön puolesta henkilökohtaisia takauksia.

Osakeyhtiö on käytännössä ainut yritysmuoto, jossa laajan ja korkean riskin liiketoimintaa on järkevää pyörittää. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan aina 20 % veroa tuloksen suuruudesta riippumatta. Osakeyhtiön osakkaan kannalta verotus kannustaa pitkäjänteisyyteen ja yhtiön varallisuuden kasvattamiseen. Tulemme käsittelemään osakeyhtiön osakkaan verotusta tarkemmin seuraavassa blogissamme.

Yhtiömuodon valintaan kannattaa uhrata aikaa ja ajatusta ja asiasta kannattaa vaihtaa ajatuksia asiantuntijan kanssa. Jos olet jo valinnut yritysmuotosi ja valinnan järkevyys alkaa epäilyttää, ei kannata vaipua silloinkaan epätoivoon. Yhtiömuotoa voi myöhemmin vaihtaa ja vaihdoksella voi olla saavutettavissa merkittäviä veroetuja. Selvitetään yhdessä, mikä olisi sinulle edullisin ja sopivin ratkaisu! Soita jo tänään, autamme mielellämme.

Janne Virtanen, KHT, JHT

hallituksen puheenjohtaja

040 558 4109

janne.virtanen@dextella.fi

Etsimme taloushallinnon ammattilaista palkkahallinnon asiantuntijan tehtävään Lahteen

Palkkahallinnon asiantuntijana vastaat nimettyjen asiakasyritystemme palkkapalveluiden tuottamisesta huolta pitävällä, välittävällä ja aktiivisella otteella. On tärkeää, että olet asiakaslähtöinen, urallasi innokkaasti eteenpäin pyrkivä ja haastat itseäsi uusien haasteiden edessä rohkeasti. Sinulla on kyky kommunikoida talousasioista ymmärrettävästi. On tärkeää, että arvomaailmasi on yhtiömme arvomaailman mukainen.

Olemme paikallinen, yrittäjävetoinen ja kilpailukykyinen taloushallinnon ammattilainen, joka haluaa kehittyä ja olla mukana viemässä asioita eteenpäin. Pääset osaksi iloista tiimiämme, jossa on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen ja kasvamiseen yrityksen mukana. Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on meille erittäin tärkeää. Kannustamme toisiamme urapoluillamme ja iloitsemme toistemme menestyksestä. Me välitämme aidosti työntekijöidemme hyvinvoinnista ja se näkyy vahvana sitoutumisena yhteisiin tavoitteisiimme.

Palvelulupauksemme on tarjota asiakkaillemme paikkakunnan parasta taloushallinnon palvelua.

Tarjoamme vakituisen työsuhteen, kilpailukykyisen palkan sekä iloisen ja modernin työyhteisön. Tuleva työsi sisältää palkkahallinnon asiantuntijatehtäviä, palkanlaskentaa, TES-tulkintaa, viranomaisraportointeja, Kela-asioita. Osallistut aktiivisesti myös prosessiemme kehittämiseen. Lopullinen tehtävänkuva muotoutuu oman osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan. Meillä on mahdollista tehdä etätöitä.

Arvostamme asiantuntijoitamme ja haluamme olla mahdollistamassa jokaisen ammattilaisemme ammatillisen kehittymisen kouluttamalla henkilöstöämme järjestelmällisesti ja kannustamalla ja tukemalla jokaista asiantuntijaamme tavoittelemaan ja saavuttamaan omia ammatillisia tavoitteitaan.

Toivoisimme Sinulta seuraavia ominaisuuksia:

 • Yhtiön arvojen mukainen oma arvomaailma (Reilu meininki, huolenpito asiakkaasta, luottamus, jatkuva kehittyminen)
 • Toimeen tarttuminen ja toimeenpanokyky, asioiden loppuun asti vieminen
 • PHT-tutkinto tai valmius ja halu suorittaa PHT-tutkinto lähitulevaisuudessa
 • Asiakaslähtöinen asenne
 • Halu ottaa uusia haasteita vastaan ja kasvaa organisaation mukana
 • Energinen ja positiivinen asenne työhön ja asiakkaisiin
 • Etuna pidämme Mepco-käyttökokemusta

Konserniimme kuuluvat tilitoimistot Kouvolassa, Lahdessa ja Etelä-Savossa. Lisäksi konsernimme tarjoaa tilintarkastuspalveluita Kouvolassa. Liikevaihtomme on noin 2,5 meur ja palveluksessamme on n. 35 taloushallinnon ammattilaista.

Kiinnostuitko? Olisitko sinä sopiva tyyppi meille? Ota yhteyttä jo tänään!

Soita Jannelle 040 5584 109 tai laita sähköpostia janne.virtanen@dextella.fi

Hae 30.9. mennessä. Tehtävä täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä. Lisätietoja meistä ja haussa olevasta tehtävästä voit kysyä sähköpostitse.

Tanakan talousjohtamisen ja liiketoimintaosaamisen merkitys korostuu vaikeina aikoina

Moni yrittäjä on taistellut selviytymisestään viime ajat. Ensimmäisenä ei ole mielessä budjetointi ja talouden suunnittelu. Pitäisi olla.

Vaikeat ajat ovat saaneet kassanpohjan näkymään ikävällä tavalla. Arjessa fokuksen täytyy eniten olla myynnissä ja sisään tulevan kassavirran jatkuvuuden turvaamisessa. Kulupuolta täytyy haravoida toistuvasti tiheällä kammalla; mistä ei-elintärkeästä pystyisi nipistämään kustannuksia.

Vaikeina aikoina on erityisen tärkeää, että taloudellinen päätöksenteko ei perustu arvaukseen tai mutuun. Kun yrittäjän omat paukut ja osaaminen on käytettävä äsken mainittuihin kassavirran varmistamisen keinoihin, kannattaa talouden ja kassan suunnittelussa käyttää asiantuntijaa. Meillä on pitkä kokemus ja näkemys talouden johtamisesta. Tuomme näkemyksellämme mutun numeroiksi ja arvaukset valistuneiksi näkemyksiksi tulevaisuudesta. Rahoitusosaamisemme varmistaa sen, että yrityksesi kassakriisin ratkaisemiseksi on käytössä parhaat mahdolliset keinot.

Muistathan varmistaa ammattilaisen kanssa ainakin seuraavat asiat:

 • Miltä näyttävät yrityksen lähiajan näkymät? Onko kassassa riittävästi varoja?
 • Mitkä ovat yrityksen pitkän aikavälin näkymät? Millaisia asioita tulisi tehdä nyt, jotta pitkällä aikavälillä varmistat yrityksesi menestyksen?
 • Miten myyntiä voisi kasvattaa? Mistä voisi saada uusia asiakkaita? Onko nykyisellä asiakaskunnallasi tarpeita, joihin voisit vastata ja kasvattaa siten myyntiäsi?
 • Millä tasolla ovat yrityksen kiinteät kulut; onko jotakin, mistä voisi tinkiä?
 • Onko hinnoittelusi oikealla tasolla? Miltä yrityksen kannattavuus näyttää? Miten kannattavuutta voisi parantaa?
 • Onko olemassa tukimahdollisuuksia, jotka voisit hyödyntää? Yrityksen toiminnan kehittämiseen tai kiinteisiin kustannuksiin on saatavilla apua. Olethan varmistanut, että hyödynnät kaikki mahdollisuudet?
 • Millaisia rahoitusmuotoja yritykselläsi on käytössä? Olisiko tässä kohtaa järkevää investoida? Voisiko uusi investointi järkevästi rahoitettuna parantaa yrityksesi kannattavuutta ja tuoda uutta kasvua?

Talouden ja liiketoiminnan ammattimainen suunnittelu ja seuranta kannattaa, aloita se jo tänään! Ota rohkeasti yhteyttä, autamme sinua!

Päivi Virta

p. 0400 798 117

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020

KILOMETRIKORVAUKSET

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

 • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
 • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 22 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
 • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
 • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv 75 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv 110 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 104 senttiä kilometriltä
mönkijä 98 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 33 senttiä kilometriltä
mopo 18 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 10 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

KOTIMAAN PÄIVÄRAHAT

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 20
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 43

 

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla 20
– yli 6 tunnilla 43

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

 

Lähde: Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020

 

Tilivirran osaaminen syvenee yrityskaupan myötä

Kouvolalainen tilitoimisto Yrityspalvelu Dextella Oy on hankkinut 1.7. osake-enemmistön Tilivirta Oy:stä. Yrityspalvelu Dextella Oy on 16 henkeä työllistävä auktorisoitu tilitoimisto. Dextella on yrittäjävetoinen mihinkään ketjuun kuulumaton toimisto. Dextellan yrittäjällä Janne Virtasella on pitkä kokemus tilitoimistotyöstä sekä kirjanpitäjänä että yrittäjänä ja yhteensä Jannella on 20 vuoden kokemus taloushallinnon eri tehtävistä. Janne on myös auktorisoitu KHT- ja JHT-tilintarkastaja.

Tilivirran yrittäjä Päivi Virta jatkaa kaupan jälkeenkin yhtiön toimitusjohtajana, eikä Tilivirran toimintaan tai toimintatapoihin ole tulossa kaupan myötä muutoksia.

Tilitoimistomaailma on rajussa murroksessa. Haasteita asettavat sekä lainsäädännön muuttuminen että toimintatapojen ja ohjelmistojen nopea muutos. Pienen toimijan on vaikea tässä kilpajuoksussa pärjätä. Yritysostolla haetaan erityisesti sen varmistamista, että molempien toimistojen asiakkaita pystytään palvelemaan myös jatkossa parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti. Isompi henkilöstömäärä, laajempi kokemus ja asiantuntijoiden mahdollisuus erikoistua ovat tässä avainasemassa.

Lisätietoja: Päivi Virta, 0400 798 117

 

Tilivirta Oy

 • perustettu 1993
 • Henkilöstö 7
 • Liikevaihto 425 000 (31.5.2019 päättynyt tilikausi)
 • Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto

Yrityspalvelu Dextella Oy

 • perustettu 2004
 • Henkilöstö 16
 • Liikevaihto 820 000 (2018)
 • Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto

 

Tilinpäätökset sähköistyvät: Suomen ensimmäinen on nyt rekisteröity kaupparekisteriin

[LÄHDE: TALOUSHALLINTOLIITTO, lue koko juttu täältä.]

Kaupparekisteriin on rekisteröity ensimmäinen sähköinen tilinpäätös. IXBRL-muotoisen sähköisen tilinpäätöksen lähetti Fennoa Oy.

PRH on rakentanut IXBRL-rajapinnan sähköisten tilinpäätösten vastaanottamiseksi kaupparekisteriin. Näin ollen esimerkiksi tilitoimistot, joilla on käytössää IXBRL-rajapintaa hyödyntävä kirjanpito-ohjelmisto, voivat lähettää asiakkaiden tilinpäätöksiä kaupparekisteriin sähköisessä muodossa.

”Tähän asti tilinpäätökset ovat lähteneet kaupparekisteriin PDF-muodossa, jolloin kaikki tilinpäätöksen tiedot eivät ole olleet helposti käytettävissä. IXBRL-muotoisten tilinpäätösten tiedot ovat suoraan muiden ohjelmistojen hyödynnettävissä ja niistä saadaan nopeasti oikeat tiedot muun muassa luottotietoanalyysejä ja tutkimuksia varten. IXBRL-formaatissa olevilla tilinpäätöksillä on näin ollen suuri merkitys sekä yhteiskunnalle että yrityksille.” selventää Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman.

”Olemme olleet alusta asti innolla tukemassa hanketta yhdessä sidosryhmäverkostomme kanssa. Edistämme alan kehitystä muun muassa taloushallinnon ohjelmistotaloille suunnatussa foorumissamme, jonka jäsenten ohjelmistoilla tuotetaan yli 95 % suomalaisten yritysten kirjanpidoista ja tilinpäätöksistä.” Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soro kertoo.

”Suomalaiset ohjelmistotalot ovat keskeisessä roolissa talousdatan tehokkaan käytön edistämisessä. Kannustamme kaikkia ohjelmistotaloja hyödyntämään sähköisiä rajapintoja ja standardeja!” Janne Fredman jatkaa.