Miten saada rahat osakeyhtiön tililtä yrittäjän taskuun mahdollisimman pienin veroseuraamuksin?

Otsikon kysymys on varmasti pohdituttanut jokaista yrittäjää. Kerron tässä blogissa perusperiaatteet ja nyrkkisäännöt verotuksen minimoimiseksi ja yrittäjän näppiin jäävän rahan maksimoimiseksi. Jos verotusta ei suunnittele, voi päätyä maksamaan verottajalle liikaa ja saada itselleen vähemmän kuin olisi verosuunnittelun avulla ollut mahdollista; muutamien vuosien tähtäimellä ero yrittäjän veroprosentissa voi olla kymmeniä prosenttiyksiköitä. Siksi suunnittelu kannattaa. Me autamme mielellämme suunnittelussa ja suunnitelmien toteutuksessa.

Tässä jutussa keskitytään osakeyhtiön osakkaan verotukseen. Jos yhtiömuotosi ei ole Oy, voit lukea yritysmuodon valintaan liittyvän kirjoituksen täältä.

Osakeyhtiö on yrittäjän verotuksen kannalta edullinen vaihtoehto silloin kun:

  • yrittäjän ei ole tarvetta nostaa yhtiön koko tulosta omaan talouteensa, vaan yhtiöön kertyy vuosittain säästöjä ja osingonjaon pohjana oleva nettovarallisuus kasvaa
  • Edellä oleva edellyttää luonnollisesti, että toiminta on niin hyvin kannattavaa, että tulos riittää sekä yrittäjän palkkaan että nettovarallisuuden kasvuun
  • Yhtiössä on hyvä nettovarallisuus tai se tulee kehittymään hyväksi jatkossa

Osakeyhtiössä työskentelevä yrittäjä voi nostaa varoja yhtiöstä ulos käytännössä joko palkkana tai osinkona. Lisäksi yhtiöstä on mahdollista nostaa esim. vuokraa osakkaan yhtiön käyttöön luovuttamasta toimitilasta. Yhtiö voi maksaa osakkaalle korkoa, mikäli osakas on lainannut yhtiölle rahaa. Muu kuin edellä kuvattu ilman liiketaloudellista perustetta tapahtuva varojenjako yhtiöstä on osakeyhtiölain vastaista.

Verotuksen optimoimiseksi osakeyhtiötä tulee ajatella säästöporsaana, jota pitää vuosittain ruokkia, jotta se lihoo ja paisuu ja mahdollistaa jatkossa paremmat tuotot omistajalleen. Oy-yrittäjän verotuksen optimointi on kärsivällisen ihmisen hommaa, pikavoittoja tässä ei ole olemassa.

Alla kuvattu esimerkki avaa edellisen ajatuksen ja antaa nyrkkisäännöt yrittäjän verojen optimoimiseksi. Esimerkissä on oletettu seuraavat asiat:

– Yhtiöllä on yksi osakas, joka työskentelee yhtiössä

– lähtötilanteessa nettovarallisuus on 100.000 euroa

– Yhtiön tulos on vuosittain 150.000 euroa

– Yrittäjä tarvitsee omaan talouteensa nettorahaa vähintään 3.000 euroa kuukaudessa

– Yrittäjä asuu Kouvolassa ja maksaa myös kirkollisveroa

Vuosi 1Vuosi 2Vuosi 3Vuosi 4Vuosi 5
Nettovarallisuus alussa100 000189 600288 000395 200509 600
Tulos ennen palkkaa ja veroja150 000150 000150 000150 000150 000
Yrittäjän vuosipalkka38 00027 00016 0007 0000
Oy:n tulos ennen veroja112 000123 000134 000143 000150 000
Oy:n verot 20 %22 40024 60026 80028 60030 000
Oy:n nettotulos89 60098 400107 200114 400120 000
Oy:n nettovarat vuoden lopussa189 600288 000395 200509 600629 600
Huojennettu osinko 8 %8 00015 16823 04031 61640 768
Yrittäjän verot palkasta9 2594 8031 3216950
Yrittäjän verot osingosta6001 1381 7282 3713 058
Yrittäjän verot yht9 8595 9403 0493 0663 058
Yrittäjän tulot yhteensä46 00042 16839 04038 61640 768
Yrittäjän veroprosentti21 %14 %8 %8 %8 %
Yrittäjän nettotulot36 14136 22835 99135 55037 710
Yhtiön ja yrittäjän verot yht32 25930 54029 84931 66633 058

Taulukosta voidaan päätellä, että Oy-yrittäjän säästäväisyys todellakin kannattaa! Jos nettotulot malttaa ja pystyy pitämään 3.000 eur / kk tasolla, on yrittäjän oma veroprosentti esimerkissä vuoden 5 kohdalla vaivaiset 8 %. Veroprosentilla n. 22 % yrittäjä saisi vuonna 5 käteensä noin 62.000 euroa, josta bruttopalkan osuus olisi 30.000 euroa ja huojennetun osingon bruttomäärä 40.768 euroa.

Ota yhteyttä heti ja laaditaan yhdessä juuri Sinun tilanteeseesi sopiva suunnitelma. Me teemme päivittäin yrittäjien veroja pienentäviä supersankaritekoja. Katsotaan yhdessä millä keinoin saisimme Sinulle enemmän ja verottajalle vähemmän.

Janne Virtanen, KHT, JHT

Hallituksen puheenjohtaja

040 558 4109

janne.virtanen@dextella.fi